Konkurrensanalys med SWOT

Utvärdera företaget i jämförelse med konkurrenterna med hjälp av SWOT-analysmetoden (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats – Styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Med den här lättillgängliga mallen kan du jämföra företaget med tre konkurrenter.

Excel

Konkurrensanalys med SWOT

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt