Lärarens betygsbok (baseras på procentandelar)

Spåra elevernas betyg med den här lättillgängliga betygsboken som baseras på procentandelar. Anteckna varje uppgift, test och prov tillsammans med dess procentandel av det slutgiltiga betyget. När du anger elevernas resultat beräknas betyget och medelbetyget automatiskt.

Excel

Lärarens betygsbok (baseras på procentandelar)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt