Nyhetsbrev för grundskolan

Nyhetsbrevsmallen är utformad för att användas av grundskolan eller hem och skola-föreningar, men kan också anpassas för att användas mer generellt. I mallen finns instruktioner för hur du kan anpassa mallen för att passa till skolans färger och lägga till egna foton.

Word

Nyhetsbrev för grundskolan

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt