Presentation av affärsprojektplan (bredbild)

Om du vill att ledningen och intressenter ska backa upp ditt affärsprojekt behöver du skapa en väl utformad projektplan. Den här lättillgängliga mallen har presentationsbilder för projektbeskrivning, omfattning, mål, slutprodukter, framgångsfaktorer, implementeringsinformation, prestationsmått och riskhantering. Här används designen med blått band, med foto på soluppgång i bergen och har skapats i bredbildsformat (16:9).

PowerPoint

Presentation av affärsprojektplan (bredbild)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt