Presentation av ett av världens länder

Eleverna i din samhällskunskaps- eller geografiklass kan använda presentationsmallen för att göra en rapport om sitt tilldelade land. Bilder kan användas för landets geografiska placering, sevärdheter, klimat, miljö, historik, seder och traditioner, styrelseskick, ekonomi och turism. Det här är en lättillgänglig mall.

PowerPoint

Presentation av ett av världens länder

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt