Presentation av grupprojekt (storstadsteman, bredbildsformat)

Grupprojekt? Den här presentationsmallen är utformad för flera personer som arbetar med samma fil. Varje deltagare har en uppsättning bilder med storstadstema samt ett exempeldiagram, SmartArt och en tabell i 16 × 9-format.

PowerPoint

Presentation av grupprojekt (storstadsteman, bredbildsformat)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt