Presentation med valutasymboler (bredbild)

Med det här kollaget med internationella valutasymboler i malldesignen får du många olika alternativ. Använd mallen för presentationer inom områden som affärer, redovisning, aktier, investering och ekonomi eller andra pengarelaterade ämnen. Den här lättillgängliga mallen innehåller en rad olika bildlayouter, t.ex. punktlistor, diagram och grafik, en tabell och mycket mer, som alla återges i bredbildsformat (16 X 9).

PowerPoint

Presentation med valutasymboler (bredbild)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt