Processkarta för enkelt flödesschema

Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen. Definiera processens steg och kopplingar i ett strukturerat format. Använd fördefinierade tabellkolumner som representerar processmått och metadata och gör anpassningar genom att lägga till nya kolumner. Exportera sedan data med hjälp av fliken Design under Tabellverktyg för att automatiskt skapa ett enkelt flödesschema. Det här är en lättillgänglig mall.

Excel

Processkarta för enkelt flödesschema

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt