Projektkommunikationsplan

Skapa en plan för kommunikationen under ett projekt med den här lättillgängliga mallen. I mallen finns försättsblad och avsnitt för information om projektrelaterade dokument, gruppstruktur, grupptilldelningar, projektrisker och problem samt ändringshanteringsprocess.

Word

Projektkommunikationsplan

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt