Prov med uppsatsfrågor

Lärare kan enkelt anpassa den här uppsatsmallen med frågor och utrymme för elevernas svar. Mallen kan enkelt justeras så att den passar flera olika standardpappersformat (Letter, Legal, Executive, kort med mera). Det här är en lättillgänglig mall.

Word

Prov med uppsatsfrågor

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt