Rapport som använder APA-format (6:e utgåvan)

Behöver du skapa en forskningsartikel som följer APA-formatet? Använd denna förformaterade mall för att skapa en rapport eller avhandling som uppfyller kraven i APA. Innehåller specifika instruktioner och formatering baserad på riktlinjerna i den 6:e utgåvan av APA.

Word

Rapport som använder APA-format (6:e utgåvan)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt