Referensbrev för anställd

Skriv ett referensbrev för en medarbetare som har sagts upp av verksamhetsskäl. I denna lättillgängliga brevmall kan du ange medarbetarens prestationer och kunskaper samt dina kontaktuppgifter.

Word

Referensbrev för anställd

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt