Schema för arbetsuppgifter

Den här mallen låter dig som chef spåra vilka arbetsuppgifter du har delegerat. Mallen är ordnad efter projekt med förfallodatum baserat på de delmoment (aktiviteter) som måste utföras för att slutföra arbetsuppgifterna.

Excel

Schema för arbetsuppgifter

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt