Schema för underhåll av huset och uppgiftslista

I den här schemamallen för underhåll av huset visas kvartalsvisa uppgifter för årstiderna så att du kan hålla huset i gott skick. Använd det som en att göra-lista för det periodiska hushållsarbetet. Det här är en lättillgänglig mall.

Excel

Schema för underhåll av huset och uppgiftslista

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt