Studiebudget

Denna budgetmallen hjälper högskolestudenter med att hantera månads- och terminsavgifter, böcker, avgifter och levnadskostnader. Summa kostnader och intäkter beräknas i respektive avsnitt. Det här är en lättillgänglig mall.

Excel

Studiebudget

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt