Styrdiagram

Det här styrdiagrammet för urvalsprover kan användas för att studera data över tid, till exempel mäta kvaliteten på produktionen. Fem urvalsprover har tagits och medelvärdet har fastställts och visas i ett visuellt diagram. Det här är en lättanvänd mall.

Excel

Styrdiagram

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt