Tidslinje (blå vågräta vinklar, widescreen)

Skapa en enkel tidslinje för projektet med den här 16:9-mallen. Anpassa med månader eller milstolpar och lägg till information med punkter efter behov med hjälp av SmartArt.

PowerPoint

Tidslinje (blå vågräta vinklar, widescreen)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt