Tvåveckors tidrapport med sjukfrånvaro och semester

Den här tidrapporten kan fyllas i av de anställda i tvåveckorsperioder med normal arbetstid, övertid, sjukfrånvaro och semester. Summor beräknas automatiskt.

Excel

Tvåveckors tidrapport med sjukfrånvaro och semester

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt