Tvåveckors tidrapport

Den här lättillgängliga mallen för tvåveckors tidrapport för en anställd håller reda på antalet arbetade timmar, övertid, sjukfrånvaro och semester. Summor beräknas i den här mallen för Excel.

Excel

Tvåveckors tidrapport

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt