Uppgiftslista för grupprojekt

Med den här tillgängliga mallen kan alla i gruppen hålla koll på sina uppgifter och vilken deadline de har.

Excel

Uppgiftslista för grupprojekt

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt