Utbildningspresentation

Du framstår som ett proffs när du använder den här lättillgängliga presentationsmallen i din undervisning. Mallen innehåller 14 bilder, däribland introduktion, disposition, tre lektioner med mål, innehåll, avslutning, en sammanfattning av utbildningen samt bedömning och utvärdering.

PowerPoint

Utbildningspresentation

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt