Utlåningslista för bibliotek

Hålla reda på böcker och andra resurser du lånar ut med hjälp av den här lättillgängliga utlåningslistan. Ange låntagarens namn, kontaktinformation, bokens titel samt datum för utlån och returnering. Antalet dagar tills boken returneras beräknas automatiskt och en röd varning visas för böcker som är på väg att bli försenade.

Excel

Utlåningslista för bibliotek

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt