Visitkort, vågrät layout med logotyp (10 per sida)

Dessa enkla visitkort har liggande layout med centrerad text och logotyp, och namnet skrivs med inledande versaler. Mallen skrivs ut med 10 kort per ark.

PowerPoint

Visitkort, vågrät layout med logotyp (10 per sida)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt