Visitkort, vågrät layout med logotyp (10 per sida)

Dessa enkla visitkort har liggande layout med centrerad text och logotyp, namnet i versaler. Mallen skrivs ut med 10 kort per ark.

PowerPoint

Visitkort, vågrät layout med logotyp (10 per sida)

Fler liknande mallar

Tusentals mallar för att komma igång med ditt projekt