การรายงานความคืบหน้าหรืองานนำเสนอสถานะ

นี่คือเทมเพลตของ Microsoft Office

PowerPoint

การรายงานความคืบหน้าหรืองานนำเสนอสถานะ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว