การแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าทำการซ่อมแซม: (แบบฟอร์มจดหมาย)

เจ้าของบ้านเช่าสามารถใช้แบบฟอร์มจดหมายนี้เพื่อแนะนำให้ผู้เช่าทำการซ่อมแซมพื้นที่ที่เช่า เทมเพลตแสดงรายละเอียดการซ่อมแซมที่จะทำและอ้างอิงถึงข้อตกลงในสัญญาเช่า นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

Word

การแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าทำการซ่อมแซม: (แบบฟอร์มจดหมาย)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว