กำหนดการกะทำงานของพนักงานประจำสัปดาห์

วางแผนกำหนดการการทำงานของบริษัทของคุณด้วยเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ที่ครอบคลุมกะทำงาน 8 ชั่วโฒงสำหรับพนักงาน 6 คนตลอด 7 วัน มอบหมายงานรับผิดชอบงาน และชั่วโมงรวมต่อวันจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

Excel

กำหนดการกะทำงานของพนักงานประจำสัปดาห์

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว