กำหนดการการมอบหมายงาน

เทมเพลตนี้จะช่วยผู้จัดการในการติดตามการมอบหมายงาน โดยเทมเพลตนี้จะจัดระเบียบตามโครงการที่มีวันครบกำหนด โดยยึดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Excel

กำหนดการการมอบหมายงาน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ตารางเรียน (ตามวิชา) PowerPoint
ตารางเรียน (ตามเวลา) PowerPoint
ตารางกำหนดการทำการบ้าน Excel
กำหนดการของนักเรียน Excel

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว