กำไรและขาดทุน

ติดตามรายได้และรายจ่ายของบริษัทด้วยเทมเพลตงบกำไรและขาดทุนแบบสิบสองเดือนนี้ ดูการเปรียบเทียบระหว่างรายจ่ายกับกำไรขั้นต้นด้วยแผนภูมิเส้น

Excel

กำไรและขาดทุน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว