กำไรและขาดทุน

ติดตามรายได้และรายจ่ายของบริษัทด้วยเทมเพลตงบกำไรและขาดทุนแบบสิบสองเดือนนี้ ดูการเปรียบเทียบระหว่างรายจ่ายกับกำไรขั้นต้นด้วยแผนภูมิเส้น

Excel

กำไรและขาดทุน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

การลงทะเบียนเช็ค Excel
เครื่องคำนวณเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา Excel
เครื่องคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล Excel
บันทึกค่าใช้จ่าย Excel

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว