คำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ (4 แผ่นต่อหน้า)

สร้างคำเชิญของคุณเองเป็นใบปลิวขนาดหนึ่งในสี่ของหน้าหรือเป็นสิ่งที่แทรกกับจดหมายได้เมื่อพิมพ์บนกระดาษปก เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้มีคำเชิญขนาด 4.25 x 5.5 นิ้วสี่แผ่นต่อหน้าพร้อมขอบสีน้ำเงินหรูหราและข้อความที่กำหนดเองได้

Word

คำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์ (4 แผ่นต่อหน้า)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว