งบกระแสเงินสดแบบ 12 เดือน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่ออธิบายกระแสเงินสดของธุรกิจของคุณสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา แผนภูมิสรุปและเส้นแบบประกายไฟช่วยแสดงให้เห็นเรื่องราว

Excel

งบกระแสเงินสดแบบ 12 เดือน

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว