งานนำเสนอกองหนังสือสีน้ำเงิน (จอกว้าง)

กองหนังสือที่อยู่บนสไลด์ส่วนใหญ่ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียน ครู ผู้ที่รักการอ่าน และผู้อื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา เทมเพลตงานนำเสนอนี้ประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์หลายแบบในรูปแบบจอกว้าง (16x9) และมีตัวอย่างตารางและแผนภูมิที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

PowerPoint

งานนำเสนอกองหนังสือสีน้ำเงิน (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว