งานนำเสนอการฝึกอบรม

คุณจะดูเป็นมืออาชีพเมื่อคุณใช้เทมเพลตงานนำเสนอที่สามารถเข้าถึงได้นี้สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมของคุณ เทมเพลตมี 14 สไลด์ประกอบไปด้วยบทนำ เค้าร่างการฝึกอบรม บทเรียนสามบทเรียนพร้อมวัตถุประสงค์ เนื้อหา และสไลด์สรุป มีบทสรุปการฝึกอบรม การประเมินค่า และการประเมินผลในตอนท้าย

PowerPoint

งานนำเสนอการฝึกอบรม

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว