งานนำเสนอความเปรียบต่างทางธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

การตัดสินใจทางธุรกิจไม่ได้ชัดเจนเป็นสีขาวดำเหมือนภาพถ่ายสำนักงานหรืออาคารทางการแพทย์ที่ใช้เป็นพื้นหลังของเทมเพลตนี้ ข้อความสีน้ำเงินสว่างและการเน้นหลากสีสันในตัวอย่างแผนภูมิ ตาราง และ SmartArt ที่ตัดกับพื้นหลังเพื่อดึงความสนใจสู่เนื้อหาของคุณ งานนำเสนอที่สามารถเข้าถึงได้นี้อยู่ในรูปแบบจอกว้าง (16 x 9)

PowerPoint

งานนำเสนอความเปรียบต่างทางธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว