งานนำเสนอด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วย Pi (แบบจอกว้าง)

การออกแบบเทมเพลตด้านการศึกษานี้มีสัญลักษณ์ Pi และใช้งานได้ดีสำหรับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครู และบุคคลอื่นในการศึกษา และการออกแบบเทมเพลตนี้ยังใช้งานได้ดีสำหรับธุรกิจเช่นกัน เทมเพลตงานนำเสนอที่สามารถเข้าถึงได้นี้ประกอบด้วยเค้าโครงสไลด์หลายแบบในรูปแบบจอกว้าง (16x9) และมีแผนภูมิตัวอย่างที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

PowerPoint

งานนำเสนอด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ด้วย Pi (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว