งานนำเสนอตารางข้าวหลามตัดแบบธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

ตารางข้าวหลามตัดสีเทาจะแสดงบนพื้นหลังของเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ เส้นสีแดงตัดผ่านด้านล่างของแต่ละสไลด์เพื่อเน้นดีไซน์ งานนำเสนอแบบจอกว้าง (16 X 9) นี้สามารถใช้งานได้แบบอเนกประสงค์: ใช้ได้สำหรับธุรกิจ และยังเหมาะกับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาเช่นกัน

PowerPoint

งานนำเสนอตารางข้าวหลามตัดแบบธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว