งานนำเสนอทวีปยุโรป (แบบจอกว้าง) ในชุดแผนที่โลก

แม่แบบนี้เหมาะกับนักเรียน คุณครู หรือธุรกิจต่างๆ โดยใส่คุณลักษณะภาพนิ่งเล็กๆ ที่มีแผนที่ทวีปยุโรปที่ใช้แบบแผนชุดสีแบบสีเทาบนสีเทา ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่แบบของชุดแม่แบบที่เกี่ยวขัอง โดยแต่ละแบบจะคุณลักษณะของทวีปที่แตกต่างกันไป แม่แบบนี้นำเสนอเค้าโครงภาพนิ่งที่หลากหลาย รวมทั้งภาพนิ่งชื่อเรื่อง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปภาพพร้อมคำอธิบาย ตัวอย่างแผนภูมิ และภาพนิ่งเปล่า ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบจอกว้างขนาด (16X9)

PowerPoint

งานนำเสนอทวีปยุโรป (แบบจอกว้าง) ในชุดแผนที่โลก

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว