งานนำเสนอทิศทางธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

ดำเนินธุรกิจของคุณไปในทิศทางที่เหมาะสม เป็นการเปรียบเทียบกับดีไซน์ของเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ มุมสีน้ำเงินและสีส้มชี้ไปยังรูปถ่ายที่คุณเพิ่มในสไลด์ชื่อเรื่องเพื่อแสดงออกถึงตัวตนของบริษัทหรือข้อความที่คุณต้องการสื่อให้เด่นชัดมากที่สุด ดีไซน์อเนกประสงค์และใช้งานได้ทั้งสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะ: การขาย การตลาด การโฆษณา หรือการให้คำปรึกษา รูปแบบจอกว้าง (16X9)

PowerPoint

งานนำเสนอทิศทางธุรกิจ (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว