งานนำเสนอรูปภาพการศึกษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติ

บันทึกงานนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเทมเพลตการศึกษาที่สร้างมาจากระบบนิเวศน์นี้ในรูปแบบจอกว้าง (16:9) รูปถ่ายธรรมชาติของท้องฟ้า น้ำ และหญ้าจะย้ำเตือนผู้ถึงเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ ครู คุณอาจพิจารณาใช้เทมเพลตนี้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไป นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

PowerPoint

งานนำเสนอรูปภาพการศึกษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติ

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว