งานนำเสนอรูปวาดมหาสมุทร (แบบจอกว้าง)

ระบายรูปวาดสีน้ำของน้ำมหาสมุทรและหาดทรายนี้ที่ทำให้ระลึกถึงความทรงจำในวันหยุดพักผ่อนริมชายทะเลอันแสนโปรดปราน เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้มีเค้าโครงสไลด์ที่หลากหลาย รวมถึง สไลด์ชื่อเรื่อง รายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แผนภูมิตัวอย่าง กราฟิก SmartArt และสไลด์เปล่า ทั้งหมดนี้ในรูปแบบหน้าจอกว้าง (16X9)

PowerPoint

งานนำเสนอรูปวาดมหาสมุทร (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว