งานนำเสนอรูปแบบทางการแพทย์ (จอกว้าง)

ทำให้ผู้ชมของคุณใจเต้นด้วยเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ เทมเพลตรูปแบบทางการแพทย์สีแดงและขาวนี้แสดงรูปภาพของหน้าจออัตราการเต้นของหัวใจบนสไลด์ชื่อเรื่องนี้ สไลด์เนื้อหามีข้อความสีดำในส่วนเนื้อหาร่วมกับแถบสีแดงที่มีข้อความสีขาว นอกจากนี้ภายในคุณจะพบแผนภูมิ ตาราง และกราฟิก SmartArt อย่างง่ายในสีที่สอดคล้องกัน ด้วยเทมเพลตสำหรับจอกว้าง (16x9) เหมาะสำหรับงานนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบหรือแทนที่รูปภาพหน้าปกเพื่อกำหนดเทมเพลตด้วยตัวเองสำหรับหัวเรื่องใดก็ได้

PowerPoint

งานนำเสนอรูปแบบทางการแพทย์ (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว