งานนำเสนอศึกษากระดานดำ (จอกว้าง)

เทมเพลตสำหรับการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบพื้นหลังเป็นกระดานดำและเส้นชอล์กสีฟ้าที่ปรากฏกับนักเรียน ครูผู้สอน และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อกับการศึกษา เทมเพลตมีเค้าโครงสไลด์ที่หลากหลาย รวมถึงสไลด์ชื่อเรื่อง รายการแสดงหัวข้อย่อย รูปภาพพร้อมคำบรรยายภาพ ตัวอย่างแผนภูมิ รายการกราฟิก SmartArt และสไลด์เปล่า ทั้งหมดนี้ในรูปแบบจอกว้าง (16:9)

PowerPoint

งานนำเสนอศึกษากระดานดำ (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว