งานนำเสนอสีเอิร์ธโทน (จอกว้าง)

สีเขียว สีส้ม และสีแทนแบบเอิร์ธโทนบนเนื้อกระดาษเหมาะกับงานนำเสนอเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ หรือธรรมชาติ แม้ว่าแม่แบบนี้สามารถใช้กับสถานการณ์อื่นรวมถึงงานนำเสนอทางธุรกิจด้วยก็ตาม แม่แบบนี้มีเค้าโครงภาพนิ่งที่หลากหลาย รวมทั้งภาพนิ่งชื่อเรื่อง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการกราฟิก SmartArt รูปถ่ายที่มีคำบรรยายภาพ ภาพนิ่งเปล่าๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบจอกว้าง (16X9) ทั้งหมด

PowerPoint

งานนำเสนอสีเอิร์ธโทน (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว