งานนำเสนออาคารแบบโครงลวดธุรกิจ (หน้าจอกว้าง)

โครงสร้างพื้นฐานของอาคารสำนักงานมีลักษณะอย่างไร พื้นหลังของเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้แสดงโครงลวดสีขาวกับพื้นหลังสีน้ำเงิน สถาปนิก นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ วิศวกร และผู้วางแผนโครงการเป็นลูกค้าธุรกิจเพียงไม่กี่รายของเทมเพลต 16X9 (หน้าจอกว้าง) นี้ ใช้เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับงานนำเสนอเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการที่คุณกำลังวางแผน และอื่นๆ

PowerPoint

งานนำเสนออาคารแบบโครงลวดธุรกิจ (หน้าจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว