งานนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษา การออกแบบภาพประกอบกระดานดำ (แบบจอกว้าง)

ถึงครูผู้สอน การออกแบบของงานนำเสนอที่ใช้ได้ง่ายดายนี้ครอบคลุมหัวข้อการเรียนแทบทั้งหมด เช่นวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน ผ่านรูปวาดด้วยชอล์คของกล้องจุลทรรศน์ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ลูกโลก และหนังสือ ใช้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีรูปแบบจอกว้าง 16X9 สีดำ สีเทา และสีทอง

PowerPoint

งานนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษา การออกแบบภาพประกอบกระดานดำ (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว