งานนำเสนอเหล็กเงาสีเขียว (หน้าจอกว้าง)

แสดงความเท่ของคุณด้วยพื้นหลังเทมเพลตแบบโลหะขัดเงาสีฟ้าอมเขียวนี้ งานนำเสนอแบบหน้าจอกว้าง (16x9) นี้มีเค้าโครงรายการที่เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวอย่างตาราง แผนภูมิ และกราฟิก SmartArt และมีประโยชน์มากพอสำหรับการทำงานสำหรับผู้ฟังหรือหัวข้อส่วนใหญ่ นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

PowerPoint

งานนำเสนอเหล็กเงาสีเขียว (หน้าจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว