งานนำเสนอแถบสีน้ำเงินอมเขียว (จอกว้าง)

การออกแบบของงานนำเสนอนี้มีแถบสีน้ำเงินอมเขียวกว้างบนสไลด์ชื่อเรื่องและแถบสีน้ำเงินอมเขียวแคบที่เน้นทางด้านล่างของสไลด์เนื้อหา ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเทาเข้มเพื่อเน้นความสนใจไปที่เอกสารในเทมเพลตแบบจอกว้าง (16X9) นี้ เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้มีประโยชน์หลายอย่างและสามารถทำงานได้สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม

PowerPoint

งานนำเสนอแถบสีน้ำเงินอมเขียว (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว