งานนำเสนอแบบใกล้ชิดธรรมชาติ (แบบจอกว้าง)

สัมผัสธรรมชาติด้วยแม่แบบที่มีสีและภาพนิ่งชื่อเรื่องซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ แม่แบบนี้ใช้งานได้ดีกับงานนำเสนอที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ นิเวศวิทยา หรือสิ่งแวดล้อม แต่การออกแบบที่ดูเป็นกลางนี้ยังใช้งานสำหรับธุรกิจและบริบทอื่นๆ ได้เช่นกัน แม่แบบนี้นำเสนอเค้าโครงภาพนิ่งที่หลากหลาย รวมทั้งภาพนิ่งชื่อเรื่อง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปภาพพร้อมคำอธิบาย ตัวอย่างแผนภูมิ และภาพนิ่งเปล่า ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบจอกว้าง (16X9)

PowerPoint

งานนำเสนอแบบใกล้ชิดธรรมชาติ (แบบจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว