งานนำเสนอแผนโครงการธุรกิจ (หน้าจอกว้าง)

ถ้าคุณต้องการจัดการและต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับมายังโครงการธุรกิจของคุณ คุณจะต้องมีแผนโครงการที่สร้างขึ้นอย่างดี เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้มีสไลด์สำหรับคำอธิบายโครงการ ขอบเขต วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ปัจจัยความสำเร็จ รายละเอียดวิธีการ การวัดประสิทธิภาพ และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะใช้การออกแบบที่เป็นแถบสีสีฟ้าที่มีรูปภาพภูเขายามพระอาทิตย์ขึ้น และถูกสร้างในรูปแบบหน้าจอกว้าง (16x9)

PowerPoint

งานนำเสนอแผนโครงการธุรกิจ (หน้าจอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว