งานนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ (จอกว้าง)

นำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ของคุณด้วยเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้นี้ที่มีเนื้อหาตัวอย่าง เช่น คำถามที่คุณต้องตอบในโครงการ รายละเอียดของการค้นคว้าของคุณ ตัวแปร สมมุติฐาน และแผนภูมิสำหรับข้อมูลที่คุณบันทึก สไลด์ชื่อเรื่องมีรูปภาพของหลอดทดลองสีน้ำเงิน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหัวข้อของคุณ และสไลด์เนื้อหาจะมีตารางสำหรับเนื้อหาและ SmartArt สำหรับขั้นตอนกระบวนการ เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบจอกว้าง (16X9)

PowerPoint

งานนำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ (จอกว้าง)

เทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เทมเพลตที่สวยงามหลายพันแบบเพื่อเริ่มโครงการของคุณอย่างรวดเร็ว